grafika

A globalizált világ alapvető szükségletévé vált a kommunikáció, mely mára önálló iparággá alakult; az infokommunikációs technológiák fejlődése az információ egyre nagyobb tömegeinek áramoltatását teszi lehetővé. Napjaink világában az értelmezés legfontosabb eszközévé a vizualitás, a tartalom formába öntése vált: ez a Tervezőgrafika feladata. A kommunikációs design szerteágazó világában a tervezőgrafikus érti legjobban a kép és a tipográfiailag formált szöveg, illetve a kettő interakciójának sajátosságait. A képi narratíva és a szöveges közlés párhuzamossága jellemzi a tervezőgrafika legfontosabb területeit, legyen plakát, könyv, vizuális identitás vagy online, interaktív, digitális médium.

A MOME Tervezőgrafika tanszék progresszív szellemiségű, a kortárs trendekre érzékeny, globális értékeket hangsúlyozó szellemi műhelyként határozza meg magát. A közös emberi értékek, az európai szellemiség és a magyar kulturális örökség iránti elköteleződés mellett a társadalmi innovációt kiemelt feladatnak tekinti. Az általa képviselt tervezői felelősség kiterjed a jelenkor szociális alapkérdéseinek vizsgálatára azzal a céllal, hogy aktív résztvevőjévé váljon a megoldások elkerülhetetlen szükségességét felismerő globális diskurzusnak.

Mindezt a művészeti gondolkodásmód segítségével, szakmai és művészeti társterületekkel illetve kapcsolódó tudományterületekkel együttműködve, a kísérletezés, kutatás és az innovációra irányuló fejlesztés eszközeivel.

A képzés célja a felelős tervezői és alkotói gondolkodásmód elmélyítése, amely mind a társadalmi szerepvállalást, mind a környezettudatos szemléletet tevékenysége szerves és elválaszthatatlan részévé teszi. Olyan szakemberek képzése, akik a piaci versenyképességen túl szakterületük progresszív, vezető személyiségeivé válnak.

Ennek elérése érdekében a képzés következetesen azt a tervezői attitűdöt erősíti, mely a folyamatos kísérletezés, az analitikus, integratív gondolkodás, a határterületekkel való együttműködés, valamint a kompromisszumokat nem ismerő minőség igényén alapul, melyben kiemelt hangsúlyt kap a kreatív innovációs és kollaboratív képességek fejlesztése.

Tanszékvezető: Vargha Balázs, egyetemi adjunktus

WEBOLDAL
FACEBOOK
BEHANCE