fotográfia

A MOME Fotográfia célja alapos szaktudással rendelkező fotográfusok képzése, akik a fotográfia sajátos formanyelvének ismeretében képesek képi üzenetek, narratívák megfogalmazására, a fotográfiához kapcsolódó különböző értelmezések filozófiai, szociológiai és művészeti aspektusainak figyelembevételével. A képzés elősegíti a hallgatók esztétikai és konceptuális képességeinek kibontakozását, valamint lehetővé teszi a fotográfia értő használatának elsajátítását.

Az alapképzés (BA) során megszerzett interdiszciplináris tudás lehetővé teszi az itt végzettek számára, hogy – önállóan vagy más szakterületek képviselőivel csoportokat alkotva – hatékony szerepet töltsenek be a vizuális kultúrában.

A mesterképzés (MA) célja naprakész vizuális, fotóelméleti, kultúrtörténeti és mediális ismereteikkel bíró fotográfusok képzése, akik képesek önálló művészi, alkotói és kutatói életpálya felépítésére, a folyamatos alkotói megújulásra, megőrizve a kritikus szemléletet a média alkalmazásának terén. Az ifjú pályakezdők képesek fotográfiai projektek kidolgozására, tervezésére és lebonyolítására, önállóan vagy a társművészetek képviselőivel való együttműködésben, felkészültek szakmai tudásuk átadására, továbbá annak nemzetközi kontextusban való képviselésére és alkalmazására. Mindezeken túl, megfelelő felkészültséggel rendelkeznek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatásához.

Tanszékvezető: Máté Gábor, egyetemi adjunktus

TUMBLR
FACEBOOK