Média Stúdiumok

A Média Stúdiumok, a Média Intézet vizuális alapképzése, amely a BA képzés első félévében valósul meg.

A Média Stúdiumok egy közös vizuális alapnyelv elsajátításán keresztül, hangsúlyosan az Intézet képzési területeinek megfelelő szemlélet, érzékenység, tervezői, feladatmegoldói gondolkodásmód elsajátítására fókuszál.
A Média stúdiumok tantárgy célja:
• az alapvető ábrázolási, képalkotási ismeretek megszerzése,
• egy közös, az Média Intézet összes hallgatója számára azonos tudásbázis kialakítása,
• az intézetre jellemző média-írástudás elsajátítása,
• egy átfogó vizuális kommunikációs alapismeret – fotográfia, digitális képi manipuláció, mozgókép-szerkesztés, tipográfiai és prezentációs alapismeretek – elsajátítása.

A Média Stúdiumok egyik legfontosabb specifikuma, hogy a hallgatók nem szakonként elkülönülve vesznek részt benne. A gyakorlati órák, a sokszor egymásra épülő feladatok a közös munkára, a hallgatók együttműködésére alapulnak, segítve az intézet négy szakán tanulók kapcsolatteremtését, és az integratív gondolkodás elsajátítását.

A Média Stúdiumok féléves tantárgy három hetes modulokból áll. A modulok tartalmi keretet jelentenek, a modulokon belül is több különböző egymással összefüggő és egymásra épülő feladat követi egymást. Az egy-egy modulban megjelenő feladatok sora a feladatok saját tartalmi hangsúlyain kívül összefüggésükben, egymásra épülésükben fölhívják a hallgatók figyelmét a problémamegoldó folyamatokra, a tervezői gondolkodás különböző lehetőségeit modellezik.