Média Intézet

Az információs társadalom beköszöntével a média, a médiaművészetek szerepe és jelentősége hatalmas mértékben megnövekedett. Ezzel párhuzamosan szakmai közegünk, tevékenységeink megjelenési felületeinek folyamatos változása érzékelhető. Manapság mindenki szó szerint kezében tartja a tartalmak készítésére, publikálására, lejátszására, a tömegtájékoztatás elérésére és befolyásolására alkalmas eszközöket. Mindez teljesen átalakította a korábban kialakult társadalmi és kulturális rendszereket, szokásokat.
A technológia fejlődésének másik visszavonhatatlan hatása a kreatív folyamatok átalakulása. Professzionális közegben a tudomány és a művészet konvergenciája már nem csupán a jövő homályos ígérete, hanem napjaink valósága.
Ebben a szellemben működik MOME Média Intézete is. Négy tudáscentrumunk – animáció, fotográfia, média design és tervezőgrafika – magas színvonalú tevékenysége teremti meg az alapot, hogy az egyidejűség és a progresszió legyen meghatározó szemléletünkben.
Célunk és felelősségünk, hogy mindenkori hallgatóink számára hiteles szellemi muníciót, hatékony eszközöket kínáljunk az állandó fejlődéshez. Ez teremt lehetőséget arra, hogy a folyamatosan változó közegben meghatározó szerepvállalói legyenek környezetüknek, lehetőségük legyen társadalmunk értékszemléletének gazdagítására és korszerűsítésére.
„Hallgatóink egyfajta köztes térben és időben tevékenykedve engedik, hogy a világból érkező hatások keveredjenek belső világukkal: ez az állandó, a külső és a belső közti áramlás igénye az alapja annak az alkotói folyamatnak, melynek során nyitott, kiváncsi szellemük formát és tartalmat adva átfogalmazza és újraértelmezi a tapasztalatot.”